ACTIVAGE és un projecte que promociona l’envelliment actiu i saludable.

El nostre objectiu és donar suport i prolongar la vida independent de les persones majors en el seu entorn i les seues cases.

A València este projecte es desenvolupa a través d’una iniciativa pilot que consistix, d’una banda, en la ubicació de sensors sense fils, de fàcil instal·lació en la llar, que registren un seguiment constant de les activitats diàries de persones majors de 65 anys; d’altra banda, la utilització de dispositius que permeten continuar amb este seguiment fora dels domicilis; i finalment, la posada en marxa d’una aplicació d’ús senzill, que possibilita a la persona cuidadora escollida per la persona major, consultar tota l’activitat que es registra.
Este sistema -que garantix la privacitat de les dades- contribuix a millorar l’atenció, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones majors, les quals poden seguir vivint en les seues cases de manera independent. Al mateix temps les persones cuidadores guanyen en tranquil·litat.

El projecte ACTIVAGE es desenvolupa en set països europeus i en diverses ciutats espanyoles, i rep finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea. (www.activageproject.eu)

La meta final d’esta iniciativa és augmentar els anys de vida saludable i autònoma de la ciutadania europea, amb impacte en la qualitat de vida, l’estalvi en el sistema de benestar social i la generació d’innovació local.