En el projecte ACTIVAGE de València participem cinc entitats i empreses. Las Naves, Centre d’Innovació de l’Ajuntament de València, és la institució capdavantera del pilot a la ciutat. Juntament amb esta treballen diverses entitats especialitzades en teleassistència, ajuda a domicili, servicis sociosanitaris per a persones majors, així com en la part tecnològica que confeccionarà el sistema de seguiment constant de les persones que formen part del programa.